- Jamie Nee

Overzicht
07-12-2022

Memento Wormi is een werk over De Dood. De dood is voor mij een thema wat gaat over spirituele ontwikkeling. Dit heb ik geleerd van de wormen in mijn composthoop. Zij hebben me aangezet tot nadenken over de dood en ze hebben me aangezet tot het maken van dit werk. Gedenk te wormen, gedenk te sterven, gedenk te composteren het zal uw leven verrijken, al doe je het enkel voor de geur.Foto: Bram Engelaar

Composteren is een ecologisch proces waarbij organisch materiaal door micro-organismen, schimmels en ongewervelden wordt afgebroken tot een stabiel eindproduct. Dit eindproduct bestaat voor een groot deel uit levende cellen en weefsels. De florerende compostbak is magisch. Het is een paradijs voor het leven. Toch bereiken hier vele entiteiten hun graf. Ook wij worden op een dag weer één met de bodem of worden we uitgenodigd om toe te treden tot de ‘Mycelial Matrix’ (Paul Stamets). 


3 beelden die zijn onstaan in het wormen onderzoek - Expositie 'Gardening Amelisweerd'

Morte Tua, Compost Mea
De dood is belangrijk voor het leven. De dood gedenken is niet genormaliseerd bij de gemoderniseerde westerse mens. Laat staan dat wij tradities of rituelen hebben in ons dagelijks leven waarbij we stil kunnen staan en kunnen rouwen om doden of fantaseren over de dood. 
Fotos tijdens expo opening 'Symbiose' maart 2022

Soil Justitae Illustra Nos
De composthoop wordt een plek van spirituele energie en het brengen van offers aan de aarde zoals mensen sinds hun spirituele ontwikkeling doen, een offer van dankbaarheid en respect naar de kringloop van het leven. De dood proberen te voelen verrijkt het en de compost der gerechtigheid kan ons verlichten.
Foto: Bram Engelaar

Agro Ergo Sum
Als je gaat composteren kun weer toetreden tot de kringloop van het leven en je innerlijke boer voeden. Het geslacht ‘Homo’ de mensachtigen zijn ecosysteem ingenieurs, voordat we gingen boeren waren we bezig met het verzorgen en propageren van van bepaalde bomen rondom ons habitat die ons gulle giften gaven in tijden van schaarste. We geven onze natuurlijke omgeving vorm en we hebben de kwaliteit om paradijzen te creëren. 
Foto expositie 'Gardening Amelisweerd' juni 2022

Dum Anima Est Wormest
We kunnen onze symbioten kiezen en nieuwe samenwerkingen tot stand brengen, kijk naar hoe we dieren domesticeren als onze trouwe helpers in de jacht. Nu is het tijd om ons te beroepen op de pieren die geduldig korrel voor korrel hun leefomgeving verrijken en het leven met veelvoud te laten floreren. 

Waar leven is, is wormenmest