- Jamie Nee

Overzicht
17-05-2021

ECO
Eco komt van griekse ‘Oikos’ wat huis of huishouden betekend. Samenwonen met een ecosysteem is dus bijna zoiets als groene struiken of witte sneeuw. Het moderne huishouden lijkt niet meer op een ecosysteem, alleen als je al kijkt naar de productie van afval. Afval is een uitvinding van de mens want in een ecosysteem bestaat afval niet. De natuur lost dit heel handig op met talloze ‘fractale’ kringlopen: micro-organismen voedt Plant voedt Dier voedt micro-organismen voedt Schimmel voedt Plant voedt etc, etc. De ‘Poop Loop’ maar eigenlijk is het complexer. Wormen kunnen ons helpen om een dergelijke loop van dichtbij mee te maken, gewoon als een soort biologisch huishoudelijk apparaat. Een soort stofzuiger voor je organisch afval. Helaas is er nog geen biologisch apparaat voor uw plastic maar u kunt eerst hier mee beginnen.
Een optimistische prognose is dat we als mens weer meer zullen gaan leven langs de regels van natuurlijke systemen.
'Hypes' kunnen helpen om het 'helen van de wereld' een breed-beoefend gedrag te laten zijn. Helaas zijn er vandaag de dag veel hypes, zoals elektrisch rijden die helemaal niks te maken hebben met de beweging naar een betere wereld maar vooral een elitaire groene paradox.

Oplossingen voor onze te grote impact op onze natuurlijke omgeving moeten een biologisch of ecologisch fundament hebben en niet een technocratische. In simpelheid zit de schoonheid. Er is ruimte in onze huishoudelijke om te transformeren.
Wormen zijn ecosysteem ingenieurs, ze weten precies waar ze wat moeten doen om hun habitat te verbeteren. Er is nog altijd veel onderzoek naar wat allerlei verschillende wormen doen. Darwin, bekend van een van de beroemdste evolutietheorieën, deed vroeg in zijn studie al onderzoek naar de 'Lumbricidae', de darmen van de aarde. 
De worm is net als alle 'hogere organismen' (protisten, planten, dieren, schimmels) een ecosysteem van bacteriën.

Wormen zijn de simpelste zichtbare dieren, en als ik zeg dat het de meest invloedrijkste zichtbare dieren ooit zijn, is het tegendeel moeilijk te bewijzen. Er zijn fossiele sporen gevonden van 500 miljoen jaar geleden maar die evolutie naar de makers van deze sporen was al miljoenen jaren bezig. Zo lang zijn ze dus al bezig met het transformeren van onze planeet. Ze zijn in feite onze voorouders; je vind de vingerafdrukken van deze voorouder door de worm in jezelf te zoeken.

Onze Colon of Dikke Darm is een leefgebied voor microben, voornamelijk bacteriën (200-500 soorten) maar ook gisten en virussen. In totaal net zoveel individuen als sterren in het universum.100 jaar geleden ontdekte wetenschappers dat bacteriën de oorzaak waren van ziekten en is er een oorlog ontstaan tussen mens en bacterie. Het heeft gezorgd voor minder sterfte in ziekenhuizen maar het heeft ook gezorgd voor het aftakelen van de microbiële gemeenschappen waar we afhankelijk van zijn, die ons gezond houden.  
RIZOSFEER
Wat er gebeurt in een wormerij is een van de oudste principes van het leven: de oersoep. Een grote brei van voedingstoffen, zoals de eerste zeeën en vijvers op onze aardkloot. Voedingstoffen worden afgebroken door talloze microben die allerlei kringlopen vormen. De hete brei in de wormerij bied huisvesting aan bacteriën, protisten, schimmels en dieren. Het enige wat nog mist is de belangrijkste motor van de levende wereld: Fotosyntese, oftewel Planten. Dit brengt ons bij de Rizosfeer, idealiter het vervolghabitat voor de organismen die zich bevinden in de wormerij. De rizosfeer is de wortelkluit van een plant waar allerlei nog grotendeels onbekende interacties tussen organismen uit alle rijken plaatsvinden. Bij het gros van de planten die wij eten mist een samenhangend systeem in deze wortelkosmos die zeer veel gelijkenissen in zich draagt als onze eigen dikkedarmcosmos.
Economie, heeft ook ‘eco’, ‘huishouden’, als stamwoord. Maar deze heeft ervoor gezorgd dat ecologie onder druk is komen te staan, sterker, de economie vernietigd ecologie. Robin Wall Kimmerer zegt hier bekwaam op: ‘Een Economie die de Ecologie, dus diens eigen huishouden vernietigd mag geen Economie meer heten.’ Het huishouden thuis is een fractaal van het grote geheel en door een wormerij aan ons huishouden toe te voegen stelt ons in staat deels met dit destructieve systeem te breken. 
De Wormerij is een interactionele micro-oplossing voor het macro-probleem waar we in ons in bevinden. Dit gebeurt op een aantal verschillende manieren: 
  • Het klimaatprobleem word gekruist met de biodiversiteitscrisis en het stikstofschandaal. 
  • Gezonde, biodiverse bodems absorberen namelijk stikstof en CO2. 
  • Gezonde robuuste natuur en biodiversiteit zorgt voor gezondere landerijen en gezonder voedsel wat kruist met ons interne darm-microbiota. 
  • Aandacht besteden aan onze reststromen en hier zorgvuldig mee omgaan kruist met een spirituele connectie met de aarde en met de dood en versterkt onze empathische ontwikkeling die nodig is om de schade collectief te herstellen. 
  • Het maken van vruchtbare grond kruist met het verlangen naar gezond voedsel en als hoe meer gezond voedsel zich invecht hoe gezonder onze leefomgeving zal worden, dat wil zeggen, hoe minder pesticiden en vervuiling.
  • Hoe meer besef van onze microbiële omgeving hoe efficiënter we kunnen regenereren.