een smalle kijk op onderwijs kwaliteit

Deze redactionele illustraties zijn op basis van een publicatie van de onderwijsraad. In deze publicatie worden de problemen van het Nederlandse onderwijs belicht.

samenvatting publicatie onderwijsraad

 

De illustraties zijn vorm gegeven zodat ze passen bij een specifiek tijdschrift. De tijdschriften moesten vanuit de academie opdracht tegenovergesteld zijn.

Ik vond "De Nieuwe Revu" een mooie tegenpool van tijdschrift "Maarten".